©2014-2022, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN NGHI LỘC

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An. Lịch công tác